Z_N31.png
TALL 31

Eneboeren

Tallet 31 symboliserer høy intelligens. Det innehar også mye av de samme egenskapene som tallet 30.

Dette tallet representerer en tendens til å være alene og følelsen av å være isolert fra andre. Folk som er berørt av dette tallet, trives ikke i store folkemengder.