Z_N18.png
18

Materiell og åndelig konflikt

Nummer 18 representerer en konflikt mellom materielle og åndelige verdier. Materialismen prøver å ødelegge den åndelige siden.

Dette tallet forbindes ofte med sosiale omveltninger og revolusjon. I noen tilfeller indikerer det å tjene penger gjennom kriger og konflikter. Det advarer også om bedrag fra både "venner" og fiender, og fare fra elementer, som ild, jordskjelv, eksplosjoner og lyn.

Den eneste måten å redusere den negative effekten dette tallet har på livet, er å gjentatte ganger møte bedrag og hat fra andre med raushet, kjærlighet og tilgivelse. Ved å "vri det andre kinnet" og returnere godt for ondt, godhet for grusomhet, ærlighet for uærlighet, ære for vanære, kan vibrasjonen 18 brukes til stor suksess innen åndelig opplysthet.