Z_N17.png
TALL 17

Stjernens Magi

Tallet 17 er et høyt åndelig tall og et ekstremt heldig tall som representerer kjærlighet og fred. Den forteller om seier og visdom oppnådd etter prøvelser og vanskeligheter i tidligere liv.

17 er "tallet for udødelighet", og indikerer at personens navn vil leve videre i ettertid etter personens død.