Z_N15.png
TALL 15

Magi

Tallet 15 er et ekstremt heldig tall. Det er ofte assosiert med magi, penger og talenter innen musikk og kunst. Det representerer alkymivibrasjonen der all magi manifesteres. Det har også evnen til å bringe stor lykke til andre og å skinne mye lys inn i mørket, hvis det ikke brukes til egoistiske formål. Noen ganger brukes den i svart magi.

Det har også en dyp esoterisk betydning og en erotisk stemning.