Z_N12.png
TALL 12

Offeringen

Tallet 12 vitner om ofring. Den advarer om nødvendigheten av å være våken overfor enhver situasjon, og nødvendigheten av å være klar over andres motiv.

Det representerer også en pedagogisk prosess. Når intellektet ofres til fordel for følelsene, vil sinnet bli opplyst med svarene det søker. Overgivelse av egen vilje tillater kunnskap og visdom å komme inn og bringe suksess. Offer gjort på ett nivå vil komme tilbake på et annet.