Z_N34.png
TALL 34
God dømmekraft

Tallet 34 representerer læring gjennom erfaring og gjennom observasjon av andre. Mennesker som er berørt av dette tallet utvikler ofte en kritisk sans som fører til gode dømmekraft.

Dette er ikke et materielt tall, men det fører vanligvis til stor åndelig visdom.