Z_N22.png
TALL 22

Forsiktighet

Tallet 22 er et tall som varsler om illusjon og villfarelse. Den advarer om dårlig dømmekreft, og om å sette sin lit til de som ikke er pålitelige.

Dette tallet indikerer en god person som lever i sin egen drøm, som bare våkner når han/hun er omgitt av fare. Da er det ofte for sent. Først når denne personen utvikler seg åndelig, vil han/hun innse sin egen kraft til å endre ting og lykkes.

I noen sjeldne tilfeller kan folk som er berørt av tallet 22 (4) være ferdige med å balansere sin egen karma, men likevel inkarnerer de for å redde sin tvillingesjel, som står i fare for å falle hardt og bli en mørk sjel. I disse tilfellene blir nummer 4 valgt for å holde personen i lyset. I så fall har tallet 4 en ekstremt beskyttende rolle, men bare hvis dette er tilfelle.