Z_N10.png
TALL 10

Skjebnehjulet

Tallet 10 er et tall for oppgang eller fall, godt eller ondt, kjærlighet eller hat avhengig av dine handlinger og ønsker. Det er ingen mellomting.

Nummer 10 representerer kjærlighet og lys. Det har makten til å få fantasi til å gå i oppfyllelse, men den har også makten til å ødelegge. Kraften til å manifestere kreative konsepter i virkeligheten er iboende, men må brukes med visdom, siden kraften til absolutt skapelse inneholder polaritetskraften for absolutt ødeleggelse. Selvdisiplin må følge gaven for å unngå tragedie.