ZH_007.png
Numerologi

Numerologi er det mystiske studiet av betydningen av tall og den effekten tallene har på oss.

Alt i universet er basert på bevegelse, magnetisme, tallforhold og geometri i lysbølger.

All materie er energi som vibrerer på en bestemt frekvens, som også kan uttrykkes som numeriske verdier som er spesifikke for den aktuelle materien. Universet er matematikk på sitt mest formidable.

Hva betyr dette for oss?

Dette betyr at også vi og våre omgivelser kan bli sett på som numeriske verdier, og siden universet forholder seg til tall, så blir vi påvirket av tallene som omgir oss. 

Dette kalles numerologi.