ZH_i00001.png

Engletall

Alle sjeler har skytsengler og åndelige veiledere som passer på dem når de er inkarnert i den fysiske verden.

Hver dag sender dine skytsengler deg tegn som har potensial til å gjøre livet ditt bedre. Noen av tegnene er tall.

ZH_i0005.png

Hvilke tall er engletall?

Alle tall kan være tegn fra englene, men noen tall er mer vanlige enn andre.

De mest vanlige engletallene er mange like tall etter hverandre som 333 eller 8888, men tall som 911, 522 og 113 har også sine egne betydnlinger.