Z_N4N8.png
Tallene 4 og 8

Tallene for karmisk utligning.

Tallene 4 og 8 vitner ofte om at sjelen har bestemt seg for å utligne karma fra tidligere liv. Karmaen kan være både positiv og negativ. Det kommer helt an på hva som er sådd i tidligere liv.

Når bursdagen er 4 eller 8, indikerer det at personens Høyere Selv har bestemt seg for å betale tilbake tidligere akkumulert karma i dette livet.

Dette gjelder mennesker født på:

• 4.

• 8.

• 13. (1 + 3 = 4)

• 17. (1 + 7 = 8)

• 22. (2 + 2 = 4)

• 26. (2 + 6 = 8)

• 31. (3 + 1 = 4)

i alle måneder hvert år.

Folk født 8., 17. og 26. føler ofte at livet er vanskelig. De kan jobbe hardt hver dag uten å få noen belønning. Det blir ofte lange arbeidsdager og lite å vise for all innsatsen.

Ofte betaler de også en hard pris for kjærlighet. På grunn av loven om tiltrekning tiltrekkes mennesker med innflytelse fra 4 og 8 ofte av hverandre, både i kjærlighet, vennskap og på arbeidsplasser. Resultatet er ofte vanskelige forhold med mange prøvelser.

Folk født 4., 13., 22. eller 31. bør være forsiktige med å ikke tiltrekke flere tall på 4, fordi en dobling på 4 blir 8. Nummer 4 har i utgangspunktet en lettere karma å betale seg enn nummer 8.

I noen sjeldne tilfeller kan folk som er berørt av tallet 22 (4) være ferdige med å balansere sin egen karma, men likevel inkarnerer de for å redde sin tvillingesjel, som står i fare for å falle hardt og bli en mørk sjel. I disse tilfellene blir nummer 4 valgt for å holde personen i lyset. I så fall har tallet 4 en ekstremt beskyttende rolle, men bare hvis dette er tilfelle.