TF_006.png
Sjelevenner

Sjelevenner er dine venner fra åndeverdenen. Vennskapet har bestått fra lenge før din fysiske fødsel og vil fortsatt å bestå etter din fysisk død.

Når du møter mennesker på Jorden som du har umiddelbar god kjemi med og som du kjenner igjen uten å vite hvorfor, så er de vanligvis enten fra din sjelefamilie eller din sjelegruppe. De blir ofte kalt sjelevenner, og de er dine venner fra den åndelige verdenen. 

 

Åndeverdenen blir ofte omtalt som "den andre siden", himmelen, astralplan eller "de indre verdenene", og sjelen tilbringer langt mer tid i der enn den gjør som inkarnert i en fysisk kropp på Jorden. Denne verdenen vibrerer på en mye høyere frekvens og kan derfor ikke iakttas med fysiske øyne. Likevel har livet i åndeverdenen mange fellestrekk med livet på Jorden, blant annet ved at sjelene også her har venner og familie. Dog er det oftest ikke de samme som er i din åndelige familie som det er i din jordiske familie. Grunnen til det er at vi på Jorden spiller roller i hverandres liv. Sjeler fra ulike sjelefamilier og sjelegrupper blir enige på forhånd om hvilke roller de skal spille i hverandres liv på Jorden. Alle avtalene blir nedskrevet i deres sjelekontrakter og lagret i det Akashiske bibliotek.

 

Livet på Jorden kan derfor på mange måter sammenlignes med et teaterstykke, men forskjellen er at mens teaterskuespillerne på Jorden vet at de er skuespillere, så erindrer ikke sjelene dette når de inkarnerer i en kropp på Jorden. Dette er en av lovene som gjelder for livet på Jorden. Alle må glemme alt om seg selv innen de blir født som et barn på Jorden.

 

Selv om sjelen ikke er fullt bevisst på det, så gjenkjenner den ofte andre sjeler som den har et nært forhold til i åndeverdenen. Du har sikker møtt noen som du føler at du kjenner etter kun kort tid, mens du har kjent andre hele livet, uten å føle at du egentlig kjenner dem. Grunnen til dette er at underbevisstheten din gjenkjenner frekvensen til de som står deg nær i åndeverdenen, mens den ikke nødvendigvis gjenkjenner frekvensen til de du ikke har et nært åndelig forhold til, selv om disse kanskje er fra din jordiske familie og du har kjent dem hele livet.