TF_007.png

Oppdraget

Et oppdrag kalt ”Oppdrag Jorden” ble dannet i universet for over 4000 år siden. Allerede den gang visste man at Jorden ville ha behov for galaktisk assistanse når man kom til rundt år 2000.

Det er mange ulike grupper som deltar i dette oppdraget, som for eksempel tvillingflammer, det store hvite broderskap, rådet av lyset, forbundet av lys, Asthar kommandoen og de gylne, for å nevne noen.

48 guider ble satt til å lede oppdraget. De kommer fra forskjellige stjernenasjoner og har hvert sitt spesialområde. Noen er tilknyttet seksjonen som har med informasjon å gjøre, mens andre arbeider innenfor spesialområder som vitenskap og ny teknologi. Medlemmene i dette oppdraget er valgt ut i fra personlige egenskaper. Det er en bredt sammensatt gruppe som dekker alle typer energier slik at hele universet er representert.

De av ”oppdrag Jordens” medlemmer som i dag er inkarnert på Jorden har hatt en utenomjordisk opplæringsperiode innenfor sitt spesialfelt. De har også tilbragt en periode på Jordens astrale plan for å forberedes på de mange utfordringene de ville komme til å møte som inkarnert på Jorden. Dette er ekstremt sterke og vise sjeler som har vært på mange tidligere oppdrag i mange ulike stjernesystemer, men det spesielle denne gangen er at de måtte gjennom en prosess der de glemte hvem de var og hva deres oppgave var.

Deres renselsesprosess har ligget i å komme frem til sannheten gjennom egne anstrengelser. Alt de har opplevd i perioden med hukommelsestap har vært en del av forberedelsene, slik at de best mulig skulle bli i stand til å forstå andre og utføre sine oppgaver. Hele universet er nå engasjert i Jordens utvikling, simpelthen fordi alt henger sammen.

Når menneskene og Jorden løftes opp til den nye dimensjonen, så løftes andre deler av universet til enda høyere verdener. Mange gamle sjeler, både på Jorden og andre steder, vil velge å dra dit når Jorden er forankret i de nye energiene og de har avsluttet sine oppgaver. Dette er deres siste oppdrag for Jorden før de er fri til å reise hjem dit de kom fra.