TF_004.png
Tvillingsjeler

Tvillingsjeler er to deler av den samme menneskelige sjelen.

Hvert tvillingsjelpar var en gang en androgyn sjel som delte sin energi inn i tre deler, et Overselv og to andre selv. Vanligvis er et av de andre selvene maskulint og et er feminint, men det finnes også andre måter å gjøre det. Når de to Selvene inkarnerer i fysiske kropper, så deler hver av dem vanligvis sin energi inn i et Høyere Selv og et Lavere Selv. De Høyere Selvene forblir på Astralplan, mens de Lavere Selvene inkarnerer.

 

 

Overselv / Oversjel

 

Feminin Høyere Selv - Maskulin Høyere Selv

 

Feminin lavere selvtillit - Maskulin lavere selvtillit

 

Da tvillingsjelene startet sin inkarnasjonssyklus så visste de at de kom til å leve flere liv skilt fra hverandre, mens de skulle lære om dualitet på livets fysiske skole.

 

I mange liv har tvillingsjeler inkarnert over hele Jorden og lært om ulike kulturer og religioner. Fra tid til annen har dumpet borti hverandre for å lære hverandre lekser eller tilbakebetale karmisk gjeld, men de var ikke ment å skulle gjenforenes før i deres siste fysiske inkarnasjon.

 

Før hver inkarnasjon lager de en sjelekontrakt. Kontrakten er lagret i det Akashiske bibliotek og inneholder informasjon om hva de er ment å skulle utrette i sine fysiske liv. Den inneholder også en gjenforeningsplan.

 

Når tvillingsjeler møtes i fysisk form er det enten for å undervise hverandre i karmiske leksjoner, eller for å gjenforenes og stige opp til en høyere dimensjon sammen. Hvis de ønsker å gjenforenes og stige opp, så må timing være riktig. Det er nesten umulig å gjenforenes hvis den guddommelig timingen er feil. De må også betale tilbake all karmisk gjeld og helbrede alle sine sår fra tidligere liv. Det beste enhver kan gjøre hvis de ønsker å gjenforenes med sin tvillingsjel, er å jobbe med selv-healing, egenkjærlighet, tilgivelse, meditasjon og yoga.

 

Vi lever nå i en tid hvor det vil bli mulig å stige opp fra livets fysiske skole til en høyere verden. Dette er den siste inkarnasjonen for mange tvillingsjeler. Det er derfor så mange tvillingsjelpar nå møtes med intensjon om å gjenforenes og foreta en oppstigning sammen. De vil da få muligheten til å sammen leve på den magiske nye Jorden, - en stor og fantastisk planet i den femte dimensjon.