TF_002.png

Stjernemennesker

Stjernemennesker er individer som stammer fra andre stjernesystemer. De er høyt utviklede sjeler med en høyere bevissthet, og de har svært spesifikke formål for å være på Jorden.

Hver gang en planet og dens befolkning når et visst punkt i sin historie, så har de mulighet til å uteksamineres fra planet-skolen og stige opp til en høyere dimensjon.

For å hjelpe dem med den siste fasen av oppstigning har eldre sjeler fra andre verdener inkarnert på planeten for å vise dem veien. De blir ofte kalt stjernemennesker, stjernesådd, stjernefødt, eldre sjeler eller lysarbeidere.

For lang tid siden gikk det ut en oppfordring til alle stjernesystemer i universet. To planeter var i trøbbel og trengte desperat hjelp. En av planetene var Jorden. Alle stjernenasjonene i hele universet hørte oppfordringen og mange stjernemennesker meldte seg til tjeneste.

En overordnet råd kalt Rådet av Lys laget en plan som forhåpentligvis vil hjelpe Jorden ut av det mørke stedet den var i. Rådet lager lover og regler for hele universet og deres medlemmer holder oppsyn med alle stjernesystemer. Normalt forstyrrer de ikke utviklingen av en planet, men noen ganger gjør de et unntak.

Mange lysarbeidere ble sendt til Jorden på forskjellige måter, men særlig i tre store bølger. Noen av dem har levd bare noen få liv på Jorden, mens andre har levd ganske mange liv her.

Lysarbeiderne er delt inn i flere grupper, og hver gruppe har sitt eget oppdrag samtidig som de også er sammenkoblet med alle andre grupper og alle andre oppdrag.

Stjernemenneskene har inkarnert i menneskekropper, men de har et DNA med en høyere frekvens. Dette gjør det lettere å våkne opp fra 3D søvnen og gjenvinne sin universelle visdom som de måtte gå med på å glemme før de kom til Jorden.

Alle lysarbeidere er kodet med aktiveringskrypteringer som vil låse dem opp sin kosmisk kunnskap på et forhåndsbestemt tidspunkt i livet. De bærer en mengde visdom som ligger i dvale dypt inne i kjernen av deres vesen, men før oppvåkningsprosessen kan starte, må de oppleve noe tid som et vanlig menneske.

Selv om mange stjernemennesker ikke erindrer sitt hjem i stjernene, så har de ofte en lengsel og et vagt minne av et hjem et annet sted enn Jorden.