TF_003.png
Tvillingflammer

Tvillingflammer er på Jorden på et oppdrag.

I lang tid har tvillingflammene jobbet tett med den guddommelige skaperen og tatt på seg forskjellige oppdrag for å bistå dette universets utvikling.

 

Det finnes utallige bebodde planeter i universet. De fleste av dem er mer teknologisk og åndelig utviklet enn Jorden, men Jorden er et veldig spesielt sted på grunn av sin beliggenhet i universet.

 

Moder Jord og hennes tvillingplanet Fader Nedroj er de to eneste planetene som ligger på universets akse. De spiller derfor en stor rolle i endingen av horisontal tid, noe som ofte blir referert til som endetiden.

 

Mange Tvillingflammer har nå inkarnert på Jorden. De er først og fremst på Jorden på et oppdrag og ikke for å ha et romantisk forhold. Kjærligheten mellom tvillingflammer er evigverende og eksisterer alltid, men det betyr ikke at de er ment å skulle være sammen hele tiden når de er inkarnert på Jorden. Å elske hverandre betingelsesløst på sjelsnivå er ikke det samme som å være i et romantisk forhold på Jorden. De er i tjeneste under den guddommelige skaper, og de er her for å hjelpe menneskeheten til å heve sin bevissthet. De visste lenge før de kom hit at de ville være fra hverandre på Jorden for en periode og ikke gjenforenes i fysisk form før det guddommelige tidspunktet var riktig. Hvis de bare ønsket å være sammen, så ville de ikke vært her, men forblitt i en høyere verden. Selv om de er borte fra hverandre på Jorden, så er de fortsatt sammen i andre dimensjoner når de fysiske kroppene deres sover på Jorden, men ikke alle er klar over det. Tvillingflammebånd kan aldri bli brutt. Separasjonen i 3D er bare en illusjon.

 

De fleste tvillingflammer har hatt flere liv på planeter i Pleiadene og/eller i stjernesystemet Sirius, Arcturus, Andromeda og Orion før de kom til Jorden. Innen de inkarnerte på Jorden, så besøkte de også Jordens astrale plan og lagde en sjelekontrakt. Kontrakten er lagret i det Akashiske bibliotek og inneholder informasjon om deres oppdraget og hva de skal gjøre i hvert av sine liv. Normalt har hver av tvillingene ting å utrette hver for seg, ting å gjøre sammen som et par og ting å gjøre sammen med den store kollektive gruppen av tvillingflammer.

 

Når tvillingflammer møter den andre halvparten av sin sjel i fysisk form på Jorden, så opplever de ofte store utfordringer som 10+ års aldersforskjell eller lang geografisk avstanden mellom dem. De kan også komme fra uforenlige religioner og/eller kulturer, eller være forhold med andre. Alle hindringer er der av en grunn. De er ikke ment å skulle være sammen før tiden er inne. Det er nesten umulig å gjenforenes hvis den guddommelig timingen er gal, men når tiden er inne vil alle hindringene fjernes, og de vil igjen være i stand til å arbeide sammen som en enhet.

 

Tidspunktet for gjenforening er forskjellig for hvert par. Inntil det rette øyeblikket kommer, er det beste enhver kan gjøre å jobbe med selv-healing, egenkjærlighet og ta skritt i retning av å oppfylle sitt eget oppdrag og hjelpe menneskeheten.

 

Når oppdraget er fullført kan tvillingflammene sammen vende tilbake til sin opprinnelige hjemverden.

 

Tvillingflammer har mye til felles med tvillingsjeler når det kommer til oppdeling av sin sjel.

 

Hvert tvillingpar var en gang én sjel som delte sin energi inn i tre deler, et Overselv og to andre selv.

 

Et av de andre selvene er vanligvis maskulint og et er feminint, men det også finnes andre måter å gjøre det på.

 

Når de to selvene inkarnerer på en planet, så deler hver av dem vanligvis sin energi inn i et Høyere Selv og et Lavere Selv. De Høyere Selvene forblir på Astralplan, mens de Lavere Selvene inkarnerer i fysiske kropper.

 

Overselv/ Oversjel

 

Feminint Høyere Selv - Maskulint Høyere Selv

 

Feminint Lavere Selv - Maskulint Lavere Selv