Isprinsessen_13b.png
Kapittel 2

Historien fortsetter

Jade er spendt når hun neste dag går til historietimen. Heldigvis er historielærervikaren der i dag også. Hun føler en sterk tiltrekning til historien om isprinsessen. Nå skal hun endelig få høre hvordan sagnet slutter. Jo-Jo og Jean virker ikke like interessert. Jo-Jo reparerer jojoen sin og Jean sitter og leser en bok. 

”Vi får fortsette der vi slapp i går.”

Historielærervikaren rekker så vidt over kateteret. Siden han er så liten, hopper han opp på kateteret. Han setter seg på kanten og dingler med de røde treskoene før han fortsetter å berette sagnet om isprinsessen.

«Prinsessen vokste og ble til stor glede for kongen og dronningen. På den tredje fødselsdagen hennes arrangerte kongen en fest for sin datter. Under festen ble Isabelle trøtt, så dronningen la henne til å sove. Hun sovnet nesten med det samme, så dronningen gikk tilbake til gjestene. Etter at gjestene hadde gått gikk dronningen for å se til sin datter. Da så hun til sin store forskrekkelse at datteren var sporløst forsvunnet. Dronningen satte i et hyl slik at kongen og hoffnarren kom løpende. Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon. Hele rikets befolkning deltok i aksjonen, men til ingen nytte. Isabelle var og ble borte.»

«Alle sørget tungt. Dronningen ville verken spise eller drikke, ei heller sove. Hun satt bare og så tomt ut av vinduet. Kongen gikk så inn for å hente de to siste brevene som Annabelle hadde gitt dem. Hun hadde sagt at de kunne åpnes når det føltes absolutt nødvendig. Da han kom inn i rommet hvor safen stod, så han til sin forskrekkelse at den var blitt brutt opp. Han løp bort til den og så at både brevene, gulleplet, hammeren, saksen og ringene var borte. Det var så vidt han visste, bare dronningen og han selv, samt broren, hoffnarren og rådgiveren som visste om Isabelles historie. Kongen reiste seg og gikk for å konfrontere sin bror. På veien kjente han at det ble uvanlig kaldt. Deretter frøs han til is sammen med dronningen og hele kongeriket. Dronningen hadde sørget så mye at hele slottet og hele kongeriket Liomsabella var frosset til is. Og slik står det den dag i dag. Ifølge sagnet er det bare den forsvunne Isabelle, eller den neste i arverekken, som kan tine det opp igjen.»