2D_4320_4320_0000007.png

2D-bilder

2D-bilder er som regel enklere, raskere og mindre krevende å lage enn 3D-bilder. Derfor har de ofte flatere farger uten avanserte skygger og lyspåvirkning. Enklere former for skygger og lys lages i et bildebehandlingsprogram.

2D-bildene krever ikke den lange prosessen i forkant som er nødvendig når man lager 3D-bilder, siden 2D-bilder verken krever modellering, texturering, rigging, skinning eller rendering.

2D-bilder er som oftest fotografier eller tegninger, eller en kombinasjon av disse. De fleste 2D-bilder, enten de er fotografier eller tegninger blir bedre når de blir behandlet i et bildebehandlingsprogram som gir mulighet til å endre farger, kontraster, skarphet og lignende. I et 2D-bildebehandlingsprogram har man også ofte muligheten til å legge på enklere former for skygger, bakgrunner og mønstre. I tillegg finnes det ofte en mulighet til å lage 2D-animsjoner og 3D illusjoner.