ICE_1200_1200_Pictures.png
Om bildene

Bildene er delt inn i to salgskategorier:

LE  - Limited Editions (Begrenset opplag)

ME - Multiple Editions (Ubegrenset opplag)

Sammen med en del av bildene i kategorien LE medfølger det et sertifikat.

 


ICE_Certificate.png
Sertifikat

Sertifikat medfølger

Sammen med noen av bildene i kategorien Limited Editions følger et sertifikat som beskriver hvilke bildenummer bildet har og hvor mange som er tilgjengelig.


ICE_LimitedEdition.png
LE

Limited Editions (Begrenset Opplag)

Bildene som tilhører kategorien "Limited Edition" blir kun laget i et begrenset opplag. Opplagene kan variere mellom 1 og 100. Hvor mange eksemplarer det finnes av bildet gjenspeiles i prisen. Dess flere opplag som finnes, dess rimligere blir prisen.

Begrensningen gjelder kun for det eksakte bildet. Det samme portrettet/motivet kan forekomme i andre farger, med andre bakgrunner, eller i bilder som er en miks av flere portertter/motiver.

Bildene i denne kategorien vil ha serienummer som viser hvilket nummer bilde har og hvor mange som er tilgjengelig.

Det vil også medfølge et sertifikat.


ICE_MultipleEdition.png
ME

Multiple Editions

Bildene som tilhører kategorien "Multiple Editions" kommer i ubegrenset opplag.

Her finnes det ingen begrensninger for hvor mange utgaver det finnes av et bilde. Disse er derfor vesentlig rimligere enn de som tilhører "Limited Editions".

For bilder i denne kategorien kan du velge fritt hvilke størrelse og bildetype du ønsker.