Tilbake

2D-bilder

2D

2D-bilder er som regel enklere, raskere og mindre krevende å lage enn 3D-bilder, da de som oftest er fotografier eller tegninger.

Siden 2D-bilder verken krever modellering, texturering, rigging, skinning eller rendering, har de ofte flatere farger uten avanserte skygger og lyspåvirkning.

De fleste 2D-bilder, enten de er fotografier eller tegninger blir bedre når de blir behandlet i et bildebehandlingsprogram som gir mulighet til å endre farger, kontraster, skarphet og lignende.

I et 2D-bildebehandlingsprogram har man også ofte muligheten til å legge på enklere former for skygger, bakgrunner og mønstre. I tillegg finnes det ofte en mulighet til å lage 2D-animsjoner og 3D illusjoner.

Trykk på bildet for å se 2D-galleriet.

 

2D_4320_4320_0000007.png