Tilbake

14] Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

ConflictBooks.png