Tilbake

12] Garanti

Garantisom gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperenrettigheteritillegg tilde kjøperenallerede har etter ufravikelig lovgivning.

En garanti innebærerdermedingenbegrensningeri kjøperensrett tilreklamasjon og krav ved forsinkelse ellermangler etter punkt 9 og 10. 

Warranty.png

Følg Ischael på: Instagram Facebook