Tilbake

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken elleri kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

HandShake.png

Følg Ischael på: Instagram Facebook