Tilbake

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.

Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Price.png

Følg Ischael på: Instagram Facebook