Limited Edition (Begrenset opplag)

Bildene som tilhører kategorien "Limited Edition" blir det kun laget noen få utgaver av, noe som gjenspeiles i prisen.

LimitedEdition_03.png

I kategorien "Kun 1" blir det kun laget ett bilde av den utgaven, mens i kategoriene "Kun 5", "Kun 10", "Kun 25", "Kun 50" blir det laget henholdsvis 5, 10, 25 og 50 like bilder av den samme utgaven. Antall tilgjengelige bilder til enhver tid vises under "Antall".

Samtlige bilder i kategorien "Limited Edition" har en størrelse på 100 cm X 100 cm og de er laget på den mest eksklusive bakgrunnsplaten plexiglass.

Sammen med disse bildene følger også et sertifikat.