4320_4320_Lady_001_180.png
4320_4320_NFT_0000042.png
4320_4320_Lady_001_129.png
4320_4320_Lady_001_171.png
4320_4320_Lady_001_219.png
4320_4320_NFT_0000065.png
4320_4320_NFT_0000050.png
4320_4320_NFT_0000074.png
4320_4320_NFT_0000080.png
4320_4320_NFT_0000077.png
4320_4320_Lady_001_188.png
4320_4320_NFT_0000078.png
4320_4320_NFT_0000000_B.png
4320_4320_Lady_001_194.png
4320_4320_NFT_0000048.png
4320_4320_NFT_0000059.png
Galleri_02.png
Bildegalleri

Nytt online bildegalleri. Galleriet består av bilder som er laget med en rekke nye teknikker. Enkelte av bildene har det tatt flere år å lage, da de gjennomgår flere ulike former av 3D-, tekstur- og bildebehandlingsprosesser.

Les mer >>
1080_1080_NFT_0000000_BFP.png
3D-bilder

3D-bilder er bilder som er laget i et 3D miljø. Å lage bilder og animasjoner i et 3D miljø gir mange nye muligheter, men det er også en krevende prosess både tidsmessig, teknologisk og artistisk.

Les mer >>
2D_4320_4320_0000007.png
2D-bilder

2D-bilder er som regel enklere, raskere og mindre krevende å lage enn 3D-bilder, da de som oftest er fotografier eller tegninger.

Les mer >>
FilmStipe.png
Animasjoner

Når mange bilder blir satt sammen i en tidslinje så kan man skape en illusjon av at noe beveger seg. Slik skapes en film. Når bildene er tegninger eller 3D-objekter, så kalles filmen en animasjon.

Les mer >>
L_3D_3D_03.png
3D animasjoner

3D-animasjoner er animasjoner som er laget i et 3D-miljø. Mens 2D-animasjoner lages ved hjelp av 2 dimensjoner X og Y, så eksisterer 3D-objekter i tre dimensjoner X, Y og Z.

Les mer >>
L_2D_2D_02.png
2D Animasjoner

2D animasjoner er animasjoner som er laget i et miljø med kun 2 retninger X og Y. I et 2D miljø må alle figurer tegnes på nytt hver gang de skal roteres rundt Z-aksen.

Les mer >>
Art_0134.png
4320_4320_Lady_001_207.png
4320_4320_Lady_001_214.png
Insta_0005.png
Umbrella_Design_000002e.png
4320_4320_TC_0000004b.png
Art_0026.png
Figure_Square_0004 31.png
2D_4320_4320_0000013_e.png
4320_4320_Lady_001_175.png
2D_4320_4320_0000001f.png
UD_0000007.png