4320_4320_Lady_001_153.png
4320_4320_NFT_0000045.png
4320_4320_NFT_0000047.png
4320_4320_Lady_001_171.png
4320_4320_NFT_0000086.png
4320_4320_NFT_0000084.png
4320_4320_Lady_001_187.png
4320_4320_Lady_001_226.png
4320_4320_NFT_0000085.png
4320_4320_NFT_0000037.png
4320_4320_NFT_0000068.png
4320_4320_Lady_001_180.png
4320_4320_Lady_001_219.png
4320_4320_NFT_0000083.png
4320_4320_NFT_0000066.png
4320_4320_Lady_001_227.png
Galleri_02.png
Bildegalleri

Nytt online bildegalleri. Galleriet består av bilder som er laget med en rekke nye teknikker. Enkelte av bildene har det tatt flere år å lage, da de gjennomgår flere ulike former av 3D-, tekstur- og bildebehandlingsprosesser.

Les mer >>
1080_1080_NFT_0000000_BFP.png
3D-bilder

3D-bilder er bilder som er laget i et 3D miljø. Å lage bilder og animasjoner i et 3D miljø gir mange nye muligheter, men det er også en krevende prosess både tidsmessig, teknologisk og artistisk.

Les mer >>
2D_4320_4320_0000007.png
2D-bilder

2D-bilder er som regel enklere, raskere og mindre krevende å lage enn 3D-bilder, da de som oftest er fotografier eller tegninger.

Les mer >>
FilmStipe.png
Animasjoner

Når mange bilder blir satt sammen i en tidslinje så kan man skape en illusjon av at noe beveger seg. Slik skapes en film. Når bildene er tegninger eller 3D-objekter, så kalles filmen en animasjon.

Les mer >>
L_3D_3D_03.png
3D animasjoner

3D-animasjoner er animasjoner som er laget i et 3D-miljø. Mens 2D-animasjoner lages ved hjelp av 2 dimensjoner X og Y, så eksisterer 3D-objekter i tre dimensjoner X, Y og Z.

Les mer >>
L_2D_2D_02.png
2D Animasjoner

2D animasjoner er animasjoner som er laget i et miljø med kun 2 retninger X og Y. I et 2D miljø må alle figurer tegnes på nytt hver gang de skal roteres rundt Z-aksen.

Les mer >>
4320_4320_Lady_001_162.png
Young_0035.png
4320_4320_TC_0000002b.png
Art_0122.png
4320_4320_Lady_001_174.png
Young_0017.png
Figure_Square_0004 2.png
Insta_0003.png
Insta_0018.png
Figure_Square_0004 28.png
4320_4320_Lady_001_208.png
Art_0017.png