4320_4320_Lady_001_191.png
4320_4320_Lady_001_185.png
4320_4320_Lady_001_183.png
4320_4320_Lady_001_171.png
4320_4320_Lady_001_158.png
4320_4320_NFT_0000082.png
4320_4320_Lady_001_223.png
4320_4320_Lady_001_094.png
4320_4320_NFT_0000041.png
4320_4320_NFT_0000054.png
4320_4320_NFT_0000040.png
4320_4320_NFT_0000037.png
4320_4320_Lady_001_224.png
Giraffe-3_011.png
4320_4320_NFT_0000049.png
4320_4320_Lady_001_156.png
Galleri_02.png
Bildegalleri

Nytt online bildegalleri. Galleriet består av bilder som er laget med en rekke nye teknikker. Enkelte av bildene har det tatt flere år å lage, da de gjennomgår flere ulike former av 3D-, tekstur- og bildebehandlingsprosesser.

Les mer >>
1080_1080_NFT_0000000_BFP.png
3D-bilder

3D-bilder er bilder som er laget i et 3D miljø. Å lage bilder og animasjoner i et 3D miljø gir mange nye muligheter, men det er også en krevende prosess både tidsmessig, teknologisk og artistisk.

Les mer >>
2D_4320_4320_0000007.png
2D-bilder

2D-bilder er som regel enklere, raskere og mindre krevende å lage enn 3D-bilder, da de som oftest er fotografier eller tegninger.

Les mer >>
FilmStipe.png
Animasjoner

Når mange bilder blir satt sammen i en tidslinje så kan man skape en illusjon av at noe beveger seg. Slik skapes en film. Når bildene er tegninger eller 3D-objekter, så kalles filmen en animasjon.

Les mer >>
L_3D_3D_03.png
3D animasjoner

3D-animasjoner er animasjoner som er laget i et 3D-miljø. Mens 2D-animasjoner lages ved hjelp av 2 dimensjoner X og Y, så eksisterer 3D-objekter i tre dimensjoner X, Y og Z.

Les mer >>
L_2D_2D_02.png
2D Animasjoner

2D animasjoner er animasjoner som er laget i et miljø med kun 2 retninger X og Y. I et 2D miljø må alle figurer tegnes på nytt hver gang de skal roteres rundt Z-aksen.

Les mer >>
Abstract_0050.png
Umbrella_Design_000003.png
Art_0095.png
2D_4320_4320_0000008_d.png
Figure_Square_0001 9.png
Art_0029.png
UD_02.gif
Art_0089.png
Art_0107.png
UD_0000005.png
Figure_Square_0004 32.jpg
2D_4320_4320_0000002c.png