3D animasjoner

3D

3D-animasjoner er animasjoner som er laget i et 3D-miljø. Mens 2D-animasjoner lages ved hjelp av 2 dimensjoner X og Y, så eksisterer 3D-objekter i tre dimensjoner X, Y og Z. 

I et 3D-miljø så eksisterer med andre ord alle sidene av et objekt, selv når kun en side vises på et bilde. Objektet kan snurres rund og bilder kan renderes fra alle vinkler.

Ved å bevege 3D-objektene og feste dem til en tidslinje, så skapes en animasjon.

L_3D_3D_03.png
4320_4320_Lady_001_180.png
1080_1080_NFT_0000021.png 1080_1080_NFT_0000016.png iArt_0000174.png 4320_4320_NFT_0000037.png
NFT_A_17.png

Tea