2D Animasjoner

2D

2D animasjoner er animasjoner som er laget i et miljø med kun 2 retninger X og Y. I et 2D miljø må alle figurer tegnes på nytt hver gang de skal roteres rundt Z-aksen.

Siden fisker ofte svømmer kun frem og tilbake, trenger man ikke rotasjon rundt z-aksen. Derfor egner et akvarium seg ganske godt som en 2D animasjon.

L_2D_2D_02.png