Arkens Kode - Boken tar deg med på en reise gjennom universet...

Pris: 77,00

Forfatter: IsChaEl
Språk: Norsk
Delaktig: Secret of the Arch, Arkens Kode, IsChaEl ischael

I N F O R M A S J O N

Arkens Kode

Bok 2

 

 

 

Den lyse siden i universet har fått ny leder. Kampene mellom den lyse og den mørket siden i universet intensiveres. 

Problemene er fortsatt store på Jorden, og det trengs flere lys-arbeidere. Mange melder seg til tjeneste. Guds barn inkarnerer på Jorden.

Bok to slutter med et bryllup som endrer den universelle strukturen.